OM FörskolaN

Välkommen till vår förskola!


Till Förskolan Kastanjen kommer barn mellan ett och fem år. Vi pedagoger vill ge barnen dagar fyllda av lek och upplevelser, där barnen ges möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet, och där nyfikenheten och lusten att lära lockas fram.

 

Vi vill erbjuda en förskoleverksamhet där varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Med värme, lekfullhet och engagemang, och i en öppen och positiv stämning. 

Förskolan Kastanjen ska vila på demokratins grund och genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt såväl i arbetsformer som i omsorg, fostran och lärande. Vi arbetar efter allas lika värde och behovet att bli sedd och respekterad för den man är. 


Vi har ett nära samarbete med våra vårdnadshavare och tillsammans med dem vill vi skapa goda förutsättningar för att skapa en meningsfull vardag för barnen.

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet"

- Lpfö18

Vår Miljö

Vi bedriver vår verksamhet i en röd villa beläget i centrala Ödmsål. Men trots dess centrala läge ligger det lite undandgömt bakom prästgården och intill en bondgård. Detta gör att vi många gånger får följa årstiderna med nya bräkande lamm på våren och härliga grödor under säsong. 


Utanför vår röda villa så finns en stor gård med massor av utrymmen för att låta fantasin flöda och bjuder in till lek och rörelse. Under de lummiga träden kan vi under de varmare perioderna flytta ut mycket av verksamheten. Vi är ute mycket på vår gård oavsett väder.


På våren börjar gården vakna till liv på riktigt och små insektsliv börjar myllra. Under våren och sommaren så får barnen vara med och hjälpa till med att förbereda jorden och även plantera och skörda olika grödor. Detta är vi väldigt stolta över att vi kan hjälpa barnen lära sig om begrepp som "från jord till bord". Det är inte bara på vår gård de får upptäcka detta utan också bondgården som granne ger oss möjligheter att ytterliggare upptäcka djur och natur. Under säsong så använd mycket av grödorna som odlas på vår egna gård men också från granngården. Vilket vi ser som oerhört fin fördel. 


"Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierande aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö skall inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar" - Lpfö18IMG_0259
IMG_0264
IMG_0270
IMG_0260
IMG_0258
IMG_0265
IMG_0267
IMG_0269
IMG_0266
IMG_0271
IMG_0272
IMG_0255
IMG_0256
IMG_0257

Vad innebär ett föräldra kooperativ? 

Som förälder i ett föräldrakooperativ har man både åtaganden och ansvar men också fantastiska möjligheter att få vara med och påverka och vara delaktig i ditt barns tid på förskolan. 

Förskolerektorn är ansvarar för personalen och den pedagogiska verksamheten. Det beslutande organ är en föräldrastyrelse som består av ordförande, ekonomiansvarig, personalansvarig, sekreterare, fastighetsansvarig och suppleanter.


  • Att bli del i förskolans styrelse och därmed få större möjlighet att påverka ditt barns förskola. 


  • Föräldrarna har ett antal jourdagar/år där de kan bli inringda vid behov. Detta om ingen annan vikarie finns att tillgå


  • Vi har 2 arbetsdagar per år då vi hjälps åt med olika göromål som behövs fixas med antingen ute eller inne. Detta är dessutom ett ypperligt tillfälle att lära känna de andra föräldrarna samt umgås under lättare former. En kopp kaffe eller en grillad korv under dagen tillsammans är ju dessutom aldrig fel


  • Föräldrarna ingår i arbetsgrupper till vilka personalen kan fördela lättare uppgifter som om något behöver lagas eller fixas.
    Eller varför inte  hjälpas åt med att pynta vår gård eller fixa fika inför vårfest.