Förskolan Kastanjen ligger i ett gammalt, rött och charmigt hus. Vi är belägna i det vackra och naturnära Ödsmål i Stenungsund.

Förskolan är ett föräldrakooperativ som startades 1991. Föräldrakooperativ innebär att du som vårdnadshavare har inflytande och är delaktig i ditt barns vardag.

Förskolan har barn mellan 1-5 år och utbildad personal. Vår personal består av

förskollärare/rektor och barnskötare samt kök/städ


Hos oss blir varje barn bemött utifrån sina egna förutsättningar och behov. Vi är lyhörda och flexibla.


Utbildningen i förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik samt utgå från en helhetssyn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” - Lpfö18


Välkommen till vår förskola!


Föräldra Kooperativ 

 

Vad menas med ett föräldrakooperativ?


Som förälder i ett föräldrakooperativ har man både åtaganden och ansvar

Förskolerektorn ansvarar för personalen och den pedagogiska verksamheten. 

Beslutande organ är en föräldrastyrelse som består av ordförande, ekonomiansvarig, personalansvarig, sekreterare, fastighetsansvarig och suppleanter.

Pedagogisk verksamhet

 

Även om förskolan är ett kooperativ och räknas som en fristående förskola så följer förskolan skolverket och kommunens riktlinjer.


Förskolan följer Läroplanen som är satt av skolverket och har olika teman under de olika termninera. 

Det är förskolans rektor att bedriva den pedagogiska verksamheten tillsammans med övrig personal.

Generation Pep förskola

 

Förskolan Kastanjen är en del av Generation Pep Förskola för att främja en hälsosamm livsstil hos barnen som grundläggs i tidig ålder. 


"Visste ni att goda vanor grundläggs tidigt? De vanor vi får med oss tidigt i livet påverkar i hög grad vilka vanor vi får även som vuxna. Detta vill vi i Generation Pep ta fasta på och därför vill vi stötta verksamheter och individer som möter barn och unga i att arbeta med hälsosamma levnadsvanor redan tidigt."

Hemmalagad mat på plats

Något vi är stolta över på förskolan är att kunna laga vår egen mat. 

Vår kockerska Linda ser till att barnen får hemmalagad mat och gjord med kärlek. 

Vi försker i den utsträckning det går att laga all mat från grunden och använder oss av så närproducerade råvaror och livsmedel som möjligt. Under säsong kan vi både få en del grädor från våra egna odlingar men vi har också möjlighet att få prima råvaror från granngården. 


Galleri